Voorsluijs Beleid en Strategie is werkzaam in de werkvelden water, ruimte en klimaat en voorziet u van capaciteit, kennis en expertise, in de vorm van:

  • beleidsontwikkeling en beleidsadvisering

  • strategieontwikkeling

  • procesbegeleiding

  • projectcoƶrdinatie


Voorsluijs Beleid en Strategie ondersteunt u bij strategische projecten met een complexe projectomgeving, veel inhoudelijke en beleidsmatige dwarsverbanden, een complexe / bestuurlijke
context of uiteenlopende belangen.